Yeditepe Gıda olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Çevre Politikası
  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak.
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Tesis içi ürütim alanlarından kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak.
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
  • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm iş ortaklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek.
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • ISO 14001’e dayalı çevre yönetim sistemi uygular ve sürekli iyileştiririz.
  • Çevre hedeflerini başarabilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlarız.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.