Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile üretimimizin her aşamasında güvenli gıda üretimi ve hijyen kuralları ile ilgili yasal şartların tamamına uygun haraket ediyoruz. Tüm kaynaklarımızı kullanarak gıda güvenlği bilincini tüm kadrolarımıza aşılayıp üretimin sağlıklı bir şeklide yapılmasını ve ürünlerin sizlere ulaşmasını sağlıyoruz.

Tüm mutfaklarımızda uygulanan yönetim sistemleri etkinliği periyodik olarak denetlenmekte ve sürekli izlenmektedir. Kalite ve Lezzet zincirimiz ; satınalma,depolama,üretim,sevkiyat, sunum ve servis olarak bütün aşamalarda sürekli kontrol altında tutularak Gıda Güvenliği standartlarının sürekliliği sağlanmaktadır.

Gıda Güvenliği Politikası
  • Üretim sürecinin her aşamasında, düzeltici ve önleyici yaklaşımla etkin gıda güvenliği yönetimi gerçekleştirmek,standartları sürekli iyileştirerek ve müşterilerimizin bizden en temel beklentisi olan “GÜVENİLİR GIDA”yı istisnasız olarak sunmak.
  • Firmamızın , insan sağlığına , gıda güvenliğine , kalite ve hijyene azami ölçüde özen göstererek ; mevzuatlara , standartlara ve müşteri beklentilerine uygun , onların damak tadına hitap eden yemekler üretmeyi kendine amaç edinmek.
  • Hammaddeden başlayarak üretim aşamalarında ve son üründe % 100 Gıda güvenliğini ilke edinip, fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeri tamamen ortadan kaldırarak, sürekli gelişim bilinciyle hareket etmek.