Yeditepe Gıda olarak varlık nedenimize ulaşmak için İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi kendine amaç edinmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz.
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız.
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız.
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.