Yeditepe nin kalite anlayışı en taze ve sağlıklı gıdaları hijyenik koşullarda üretip, en iyi şekilde tüketiciye sunmak kaydıyla müşteri memnuniyetini maksimum düzeye ulaştımak temeli üzerine inşaa edilmiştir. Kalite çalışmaları kapsamında Kalite Yönetim Sistemi’nin ISO 9001:2015 versiyonuna geçerek süreç yönetimi uygulamaya başlamıştır. Firmamız gıda güvenliğinin sağlanmasında İyi Üretim Uygulamaları (GMP) gibi çağdaş tekniklerden yararlanmaktadır.

Kalite Politikamız
  • ”Toplam Kaliteye” ulaşmak için çalışanlarımız , tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında sevgi ve güvene dayalı ilişkiler kurulması temel hedeflerimizdir.
  • Pazardaki gelişmelere paralel şekilde kalite standartlarının sürekli iyileştirilmesi.
  • Kalite bilincinin sürekliliğini ve tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak için gereken şartları oluşturmak, çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmak, bu amaçla uyguladığımız eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
  • Çalışanlarımızın yaptıkları işle gurur duymalarını sağlamak, firma çalışanlarının çalışma ortamını ve yaşam seviyelerini iyileştirmek.